Van Veldhuizen Stadsontwikkeling
 

Roel van Veldhuizen - Stadsontwikkeling

Complex en boeiend

 

Gebiedsontwikkeling is een vak apart. Een boeiend en complex vak. Er zijn veel belanghebbenden bij betrokken met regelmatig uiteenlopende belangen en voorkeuren: bewoners, ontwikkelaars, ontwerpers, politici, grondbezitters, aannemers, kunstenaars, ambtenaren, ondernemers en zelfs dieren.

 

Uitvoerbare plannen

 

Uiteindelijk dienen er plannen gerealiseerd te worden waarin alle relevante aspecten een uitgebalanceerde plek hebben gekregen en die op een groot draagvlak kunnen rekenen.

 

Ervaring vereist

 

Die ervaring heb ik de afgelopen decennia in ruime mate opgebouwd. In onderzoek, organisatie en ontwerp.

Eerst als docent bij de afdeling Bouwkunde aan de TU in Delft, vervolgens in de Rotterdamse stadsvernieuwing en gemeentepolitiek. En tenslotte vanaf 1989 vanuit 'Van Veldhuizen Stadsontwikkeling'.  

 

download  CV  Download CV

 

Opdrachtgevers 

 

Opdrachtgevers zijn vooral gemeenten en woningcorporaties. In de planteams wordt samengewerkt met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, welzijnswerkers en andere betrokkenen. Daardoor is het geen geheim meer wat de verschillende partijen bezighoudt. Dat maakt de discussies overzichtelijk en maakt het gemakkelijker om verbindingen te leggen. Essentieel om een gezamenlijke visie op de toekomst te ontwikkelen.